Michalina Wyrobek

Założcycielka i wu0142au015bcicielka firmy Fizjos. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Fizjoterapeutka z prawie dziesiu0119cioletnim dou015bwiadczenie w pracy z dzieu0107mi i dorosu0142ymi. Masau017cystka z zamiu0142owania, specjalistka w doborze obuwia korekcyjnego i wku0142adek ortopedycznych. Na co dzieu0144 zajmuje siu0119 szeroko poju0119tu0105 rehabilitacju0105 narzu0105du ruchu. Kompleksowe podeju015bcie do kau017cdej terapii pozwala osiu0105gau0107 jej efektywne wyniki terapeutyczne.

Po za pracu0105 z pacjentem zajmuje siu0119 prognozowaniem i organizowaniem dziau0142alnou015bci Fizjosu oraz pozyskiwaniem nowych projektu00f3w. Ze szczegu00f3lnu0105 starannou015bciu0105 dba o to, aby wszystkie usu0142ugi byu0142y wykonywane przez personel o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Organizatorka wielu spotkau0144 edukacyjnych promuju0105cych zdrowy tryb u017cycia i aktywnou015bu0107 fizycznu0105 szczegu00f3lnie wu015bru00f3d dzieci i mu0142odzieu017cy.

Prywatnie lubi sport w kau017cdej postaci, a szczegu00f3lnie na u015bwieu017cym powietrzu. Najwiu0119kszu0105 przyjemnou015bu0107 sprawia turystyka gu00f3rska i podru00f3u017cowanie na ktu00f3re zwykle brakuje czasu.

 • rehabilitacja narzu0105du ruchu
 • rehabilitacja geriatryczna
 • rehabilitacja neurologiczna
 • rehabilitacja kru0119gosu0142upa i stawu00f3w
 • profilaktyka w rehabilitacji kru0119gosu0142upa
 • rehabilitacja i edukacja kobiet w ciu0105u017cy u00a0
 • rehabilitacja pourazowa u00a0
 • rehabilitacja pooperacyjna u00a0
 • rehabilitacja funkcjonalna
 • dobu00f3r obuwia i wku0142adek
 • diagnostyka wad postawy ciau0142a u00a0
 • korektywau00a0
 • masau017ce lecznicze, relaksacyjne

Szkolenia:

 • u00a0RUSI u2013 anatomia sonograficzna i sonofeedback u00a0
 • Mou017cliwou015bci techniczne korekcji wykonywanych w obuwiu profilaktycznym i ortopedycznym – warsztaty
 • u0106wiczenia oporowe i ru00f3wnowau017cne z zastosowaniem przyboru00f3w THERA BAND
 • kurs podstawowy
 • u00a0Kurs masau017cu o profilu rozszerzonym
 • Kinesiotaping
 • Terapia kobiet w ciu0105u017cy
 • Masau017ce ajurwedyjskie