Rehabilitacja geriatryczna

Rehabilitacja geriatryczna

W rehabilitacji seniorów mamy do czynienia z licznymi ograniczeniami, które występują jednocześnie. Zanim zostanie rozpoczęta rehabilitacja ważne jest, aby precyzyjnie określić stan poszczególnych układów ciała człowieka, tj: układ krążenia, oddechowy, stopień zmian w aparacie ruchu, możliwości komunikowania się pacjenta z terapeutą czy też stan psychiczny osoby leczonej. Rehabilitacja geriatryczna jest kompleksowym postępowaniem medycznym i społecznym skierowanym do osób w starszym wieku.

Obejmuje ona między innymi prewencyjne podtrzymywanie sprawności funkcjonalnej. Dla wielu pacjentów celem do osiągnięcia będzie możliwość poruszania się, samodzielność, czy próba zahamowania procesu starzenia się. Do istotnych celów zaliczyć można również zapobieganie upadkom, przykurczom oraz kontrola ryzyka powstawania odleżyn. Niejednokrotnie, aby utrzymać sprawność na należytym poziomie będzie nam niezbędne zastosowanie zaopatrzenia ortopedycznego.

 

 

Podstawą odpowiedniego zaprogramowania rehabilitacji jest wywiad z pacjentem. Powinien on umożliwić nam poznanie aktualnej sprawności fizycznej, stopnia samodzielności w życiu codziennym, a także wychwycenie typowych dla wieku szczególnych zagrożeń. Kluczowe jest również poddanie pacjenta określonym próbom oraz testom, które pozwolą ustalić dopuszczalną intensywność ćwiczeń oraz ocenić ich przydatność.    W praktyce najczęściej dążymy do maksymalnego usprawnienia pacjenta. Staramy się zmniejszyć dyskomfort wynikający z choroby przewlekłej oraz bólu. Do najczęstszych chorób starczych możemy zaliczyć:

  • choroby zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa,
  • choroby nowotworowe,
  • osteoporoza,
  • choroby miażdżycowe,
  • choroby otępienne,
  • cukrzyca,
  • depresja,
  • nietrzymanie moczu,

Jeżeli chcą Państwo uzyskać pomoc wyspecjalizowanych fizjoterapeutów zapraszamy do kontaktu.