Rehabilitacja onkologiczna

Rehabilitacja onkologiczna

REHABILITACJA ONKOLOGICZNA

 Rehabilitacja onkologiczna prowadzona w naszym gabinecie to całokształt procesów przywracających sprawność psychofizyczną oraz społeczną i zawodową osób leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Najważniejsza jest wczesność rehabilitacji, która powinna być zapoczątkowana już w okresie leczenia nowotworu, a często także przed jego rozpoczęciem.
Rehabilitacja onkologiczna obejmuje wszystkich ludzi leczonych z powodu choroby nowotworowej, niezależnie od rodzaju nowotworu złośliwego i stopnia jego zaawansowania, w każdej fazie choroby, a także na każdym etapie jej leczenia, niezależnie od stosowanej metody.

Celem rehabilitacji onkologicznej prowadzonej w naszym gabinecie  jest:

  • przygotowanie psychofizyczne chorych do planowanego leczenia przeciwnowotworowego;
  •  zapobieganie powikłaniom i zaburzeniom czynnościowym związanym z leczeniem przeciwnowotworowym;
  • wspomaganie powrotu sprawności psychofizycznej oraz uzyskania maksymalnej samodzielności i niezależności;