EEG biofeedback

JAK DZIAŁA EEG BIOFEEDBACK?

EEG Biofeedback jest nowoczesną techniką treningu mózgu, która jest sposobem na rozwiązanie problemów związanych z koncentracją, stresem czy pamięcią, a także sprawdzoną metodą rehabilitacji w zaburzeniach psychicznych, psychosomatycznych i schorzeniach neurologicznych

EEG Biofeedback to skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca efektywność funkcjonowania naszego mózgu. Terapia EEG Biofeedback uczy umiejętności panowania nad organizmem oraz świadomego sterowania nim. Dzięki tej metodzie zwiększamy szybkość myślenia, kreatywność a także pamięć i koncentrację, poprawiamy również nastrój i samoocenę. Jest oficjalną metodą leczenia wpisaną do Międzynarodowego Spisu Procedur Medycznych.

EEG Biofeedback jest terapią opartą na metodzie biologicznego sprzężenia zwrotnego. Trening prowadzi się przy użyciu specjalistycznej aparatury, która na bieżąco monitoruje parametry neurofizjologiczne osób poddawanych zabiegowi.

Efekty uzyskane w czasie treningu są długotrwałe, ponieważ w neuroterapii wykorzystujemy plastyczności naszego mózgu. Plastyczność mózgu, to zdolności do tworzenia nowych połączeń neuronalnych pod wpływem bodźców, które na niego oddziałują. Dzięki temu biofeedback doskonali funkcjonowanie poznawcze naszego mózgu, a w efekcie wpływa na zmianę naszego zachowania np. w trudnych, stresujących sytuacjach, w obliczu podejmowania szybkich decyzji.

Trening EEG Biofeedback w Polsce znalazł już wielu zwolenników, obecnie wykorzystywany jest do wspomagania leczenia w rehabilitacji oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

DLA KOGO JEST EEG BIOFEEDBACK?

Z treningów mogą korzystać zarówno dzieci (od 7 roku życia), jak i osoby dorosłe. Metoda jest oparta na systemie wideo-gier, przez co jest bardzo przystępna dla dzieci i młodzieży.

EEG Biofeedback sprawdza się u osób zdrowych, które chcą doskonalić swoje możliwości oraz u dzieci i dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, psychosomatycznymi i neurologicznymi.

JAKIE MOŻLIWOŚCI DAJE EEG BIOFEEDBACK?

 • poprawa szybkości zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiału, również w zakresie języków obcych;
 • przygotowanie do uzyskania lepszych wyników sportowych;
 • przygotowanie do uzyskania lepszych wyników egzaminów przez studentów;
 • panowanie nad nadmiernym stresem;
 • lepsze przygotowanie do pracy twórczej np. artystów, dziennikarzy;
 • działanie terapeutyczne w następujących zaburzeniach i schorzeniach:
  • nadpobudliwość psychoruchowa, agresja (zespoły ADHD, ADD);
  • problemy szkolne (gorsze wyniki w nauce, dysleksja, dysgrafia itp);
  • przewlekłe bóle głowy i migreny, zaburzeniach snu,
  • stany lękowe, natręctwa, depresja;
  • zaburzenia uwagi, koncentracji;
  • zaburzenia przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja);
  • trema, napięcie wewnętrzne, obniżona samoocena;
  • opóźnienie rozwoju mowy;
  • udary mózgu, operacje guzów mózgu;
  • dziecięce porażenie mózgowe.

JAK WYGLĄDA TERAPIA EEG BIOFEEDBACK?

Terapia polega na uczeniu się w formie serii treningów prawidłowego wzorca pracy mózgu. Elektrody umieszczone na skórze głowy pacjenta umożliwiają rejestrację czynności bioelektrycznej mózgu. Praca jest sczytywana przez system EEG Biofeedback, który ją analizuje i przedstawia pacjentowi w formie wideo-gry, tak by mógł on w sposób świadomy nauczyć się modyfikować i poprawiać własną aktywność mózgu. Przy wzroście aktywności pożądanych częstotliwości fal mózgowych pacjent otrzymuje gratyfikację w postaci punktów (osiąga lepsze wyniki w treningu), w sytuacji przeciwnej gra kończy się niepowodzeniem.

Terapia zalecana jest minimum 2 razy w tygodniu w seriach zabiegów. O ilości serii oraz częstotliwości wizyt decydują Państwo sami po pierwszej wizycie naszego specjalisty, który pomoże rozpisać plan treningowy dostosowany do Państwa potrzeb.

GDZIE PROWADZIMY TRENINGI EEG BIOFEEDBACK?

Trening EEG Biofeedback prowadzimy na terenie Pszczyny i okolicach z dojazdem do pacjenta. Pracujemy na sprzęcie spełniającym najwyższe normy bezpieczeństwa i światowe standardy dla produktów medycznych. Sprzęt firmy Thought Technology posiada CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE, a także certyfikaty jakości ISO 9001, ISO 13485. Produkty Thought Technology Ltd. zostały wprowadzone do obrotu i używania na terenie CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.