Rehabilitacja pulmunologiczna

REHABILITACJA PULMONOLGICZNA

Chorzy z przewlekłymi postępującymi chorobami płuc doświadczają stopniowego nasilania dolegliwości (takich jak duszność, łatwe męczenie się, osłabienie, uporczywy kaszel), co skutkuje ograniczeniem aktywności. Mała aktywność fizyczna dodatkowo powoduje osłabienie mięśni, co jeszcze bardziej ogranicza aktywność i możliwości funkcjonalne chorego. Chory staje się niepełnosprawny, często doświadcza lęku i/lub depresji i wycofuje się z życia społecznego. Jakość jego życia ulega znacznemu pogorszeniu.

 

 

 

Podczas rehabilitacji nasi terapeuci dążą  do wyznaczonych celów rehabilitacji pulmonologicznej do których należy:

 • zmniejszanie nasilenia objawów choroby;
 • zwiększenie wydolności fizycznej zależnej od czynności układu oddechowego oraz zwiększenia siły i wytrzymałości mięśniowej;
 • zwiększenie ogólnej sprawności ruchowej i zdolności podejmowania różnych czynności w życiu codziennym;
 • zmniejszenie częstości występowania zaostrzeń, spowolnienie progresji choroby
 • nauczenie samodzielnego stosowania metod toalety drzewa oskrzelowego;
 • nauczenie podejmowania wysiłków fizycznych w warunkach nasilonej niewydolności oddechowej ;
 • zmniejszenie zaburzeń związanych z chorobami współistniejącymi (np. z cukrzycą, chorobami układu krążenia, chorobami układu nerwowego i mięśni);
 • uzyskanie pozytywnych zmian budowy ciała – normalizacja masy ciała i zwiększenie beztłuszczowej masy ciała;
 • zmniejszenie stresu spowodowanego zaostrzeniami przebiegu choroby;

Oprócz ćwiczeń terapia w naszym gabinecie obejmuje również edukacje pacjenta oraz jego bliskich jak należy sobie radzić podczas napadów choroby, co robić aby reemisje występowały jak najrzadziej.

W naszym gabinecie rehabilitacja przez Nas wykonywana obejmuje pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego m.in.:

 • POChP
 • Przewlekłym zapaleniem oskrzeli oraz płuc,
 • Astmą oskrzelową,
 • Pylicą,
 • Gruźlicą,
 • Mukowiscydozą.