Kinezyterapia

Kinezyterapia ma zastosowanie w wielu różnych schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, jak również w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

Kinezyterapia to gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Leczenie ruchem ma wpływ na cały organizm, wszystkie jego układy i narządy. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej.

 

 

 

W naszej ofercie proponujemy:

  • ćwiczenia bierne
  • ćwiczenia izometryczne
  • ćwiczenia czynno-bierne 
  • ćwiczenia samowspomagane
  • ćwiczenia w odciążeniu 
  • ćwiczenia czynne
  • wyciągi
  • ćwiczenia synergistyczne 
  • ćwiczenia oddechowe