REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW KWOTOWYCH I E-VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedający Fizjos Michalina Wyrobek z siedzibą w Pszczynie (43-200) przy ul. Zamenhofa 4/3a, NIP 6381669481, Regon 240797567 dalej zwany Gabinetem Fizjos udostępnia Klientom możliwość zakupu usług poprzez nabycie VOUCHERÓW KWOTOWYCH i VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH przez Internet.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która za pośrednictwem strony www.fizjos.pl zawiera umowę nabycia VOUCHERÓW KWOTOWYCH i VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH
 3. Nabycie VOUCHERÓW w Gabinecie Fizjos nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Na życzenie Kupującego VOUCHER może zostać wysłany pod wskazany w zamówieniu adres email – wówczas jest to VOUCHER elektroniczny – w uwagach konieczne jest podanie daty wysyłki. VOUCHERY mogą też być wysłane pocztą (dodatkowy koszt 20 zł). VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE mogą być wydawane również w formie eleganckiego, imiennego ZAPROSZENIA zapakowanego w ozdobną kopertę.
 4. Realizacja zamówienia nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie: BANK PKO 96 1020 2528 0000 0602 0428 3206
 5. W przypadku VOUCHERÓW zamówionych przez internet lub telefonicznie Klient może wybrać formę płatności za pomocą systemu przelewy24, w formie przedpłaty (przelewu) albo gotówką lub kartą osobiście w siedzibie Gabinetu Fizjos.
 6. Przy płatności za pomocą systemu przelewy24 lub przelewem rezerwacji na usługi w ramach VOUCHERA można dokonać dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedającego.
 7. W przypadku utraty lub zniszczenia VOUCHERA KWOTOWEGO LUB UPOMINKOWEGO, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

II. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 1. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE są wydawane na okaziciela, zawierają określony numer seryjny oraz upoważniają do skorzystania z usług w Gabinecie Fizjos zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 2. VOUCHERAMI KWOTOWYMI I VOUCHERAMI UPOMINKOWYMI można płacić wyłącznie za usługi dostępne na stronie https://fizjos.pl/bony/.
 3. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE są ważne przez okres 6 miesięcy od daty ich zakupu. W tym okresie osoba dysponująca VOUCHEREM zobowiązana jest zarezerwować i zrealizować gwarantowane przez Sprzedającego usługi w Gabinecie Fizjos. Po upływie terminu ważności VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO niewykorzystana wartość VOUCHERA (tj. wartość usług, w całości lub w niewykorzystanej części) z uwagi na gwarancyjny charakter VOUCHERA nie zostanie przez Sprzedającego zrealizowana.
 4. VOUCHERY KWOTOWE I VOUCHERY UPOMINKOWE można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od ilości i rodzaju wykupionych usług bądź ich wartości w ramach kwoty VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 5. VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Sprzedający nie przewiduje możliwości wydawania reszty w gotówce z VOUCHERÓW, które są wykupione na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
 6. Osoba dysponująca VOUCHEREM może dopłacić do VOUCHERA, w przypadku jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać jest wyższa niż wartość wykupionego VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO.
 7. Płatność VOUCHERAMI nie może być łączona z aktualnymi promocjami i rabatami.
 8. VOUCHERY UPOMINKOWE na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na inne usługi z oferty Gabinetu Fizjos w tej samej kwocie lub droższe po uprzedniej ustaleniu zmian telefonicznie z rejestracją pod numerem: 790 636 990 w godzinach pracy rejestracji dostępnych na www.fizjos.pl.
 9. VOUCHERY KWOTOWE uprawniają do skorzystania z usług dostępnych na stronie https://fizjos.pl/bony/
 10. Osoba dysponująca VOUCHEREM przed jego realizacją zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem Gabinetu Fizjos który jest dostępny na stornie https://fizjos.pl/regulamin/. Osoba korzystająca z usług Gabinetu Fizjos korzysta z usług medycznych i akceptuje regulamin Gabinetu.

III. REZERWACJE

 1. Korzystanie z VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO wymaga rezerwacji terminu usługi.
 2. W celu uzgodnienia dogodnego terminu usługi prosimy o kontakt z rejestracją pod nr tel. 790 636 990, e-mail: info@fizjos.pl
 3. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie VOUCHER KWOTOWY LUB VOUCHER UPOMINKOWY, prosimy także o podanie numeru VOUCHERA.
 4. W przypadku braku anulowania rezerwacji usługi w ramach VOUCHERA KWOTOWEGO LUB VOUCHERA UPOMINKOWEGO drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście, na 24h przed umówioną wizytą, VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY zostaje uznany za zrealizowany z uwagi na okoliczność gwarancyjnego charakteru rezerwacji terminu usługi.
 5. VOUCHER KWOTOWY I VOUCHER UPOMINKOWY należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Informacja dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym www.fizjos.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadane rzeczy – vouchery lub vouchery upominkowe lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie mogą Państwo przesłać:

– pisemnie na adres:

Fizjos Michalina Wyrobek, ul. Zamenhofa 4/3a, 43-229 Pszczyna

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fizjos.pl

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli otrzymali Państwo rzecz, to proszę odesłać lub przekazać ją nam na adres: Fizjos Michalina Wyrobek ul. Zamenhofa 4/3a, 43-200 Pszczyna , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

V. REKLAMACJE

 1. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem, Zamawiający zgłasza Sprzedającemu w terminie nie późniejszym niż 14 dni od chwili realizacji Vouchera lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany.
 2. Aby skorzystać z reklamacji, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

Reklamację mogą Państwo przesłać:

– pisemnie na adres:

Fizjos Michalina Wyrobek, ul. Zamenhofa 4/3a, 43-229 Pszczyna

– w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@fizjos.pl

 1. Pismo z reklamacją powinno zawierać następujące dane: dane zamawiającego i obdarowanego  (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji z podaniem Numeru Vouchera wraz z uzasadnieniem.
 2. Sprzedający niezwłocznie podejmuje działania w celu załatwienia reklamacji, w sposób jak najbardziej korzystny dla Obdarowanego. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź zwrotna jest wysyłana pocztą elektroniczną
 3. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie Vouchera wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona, chyba, że Sprzedający zostanie powiadomiony o fakcie utraty Vouchera, lub wejścia przez osobę nieuprawnioną w posiadanie treści Vouchera w terminie umożliwiającym dezaktywację odpowiedniego Vouchera przed skorzystaniem z niego przez osobę nieuprawnioną. W przeciwnym wypadku realizację vouchera na rzecz osoby nieuprawnionej traktuje się jako realizację na rzecz obdarowanego.
 4. W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Sprzedający dokonuje zwrotu części lub całości ceny Vouchera (w zależności od wyniku reklamacji) przy czym Zamawiającemu zwracana jest dokonana zapłata w takiej samej formie, w jakiej została ona dokonana przez Zamawiającego. Zwrot dokonywany w formie pieniężnej następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia reklamacji w postaci przelewu bankowego.

VI. INNE POSTANOWIENIA

 1. Integralną częścią VOUCHERÓW I VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH stanowi niniejszy Regulamin, który jest udostępniony w recepcji Gabinetu Fizjos. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.