Marzena Kądziołka

Magister fizjoterapii, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz technik masażu. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza biorąc udział w kursach i szkoleniach z
zakresu terapii skolioz, ortopedii i neurologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie wad postawy u dzieci i rehabilitacji osób dorosłych.
Prywatnie trenuje sztuki walki i uwielbia spędzać czas na górskich szlakach.

Kursy:
 Mobilizacja struktur nerwowych
 Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego
 Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną
narządu ruchu
 Diagnostyka i terapia skolioz wg koncepcji FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia
Skolioz
 Leczenie skolioz idiopatycznych, Metoda FED
 Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne
 Koncepcja PNF – stopień podstawowy